Palabok Queen of Liliw | Dito sa Laguna

Kilala ang bayan ng Liliw sa tatlong pangunahing produkto – tsinelas, lambanog at uraro. Ngunit may isa pang sikat na produkto ang maaaring dayuhin sa Liliw. Ito ay ang authentic “palabok.” Tunghayan sa video sa ibaba ang buong kwento ng tinaguriang Palabok Queen ng Liliw na si Nanay Lourdes Pleto.

palabok ng liliw

Kung nais mong kontakin si Nanay Lourdes, maaari mo siyang tawagan sa numerong 0917-693-0141. 

Source: Dito sa Laguna 

Tagged , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close