Day: September 29, 2017

Palabok Queen of Liliw | Dito sa Laguna

Kilala ang bayan ng Liliw sa tatlong pangunahing produkto – tsinelas, lambanog at uraro. Ngunit may isa pang sikat na produkto ang maaaring dayuhin sa Liliw. Ito ay ang authentic “palabok.” Tunghayan sa video sa ibaba ang buong kwento ng tinaguriang Palabok Queen ng Liliw na si Nanay Lourdes Pleto. Kung nais mong kontakin si […]

Read more
Close