Author: Liliw Tsinelas

Liliw Tsinelas Online Store

Now Open: Liliw Tsinelas Online Store!

We are so happy to launch our very own e-commerce site, Liliw Tsinelas Online Store, featuring the slippers (tsinelas), shoes and sandals which are authentically made in Liliw, Laguna. Kung wala kang panahon at pamasahe upang pumunta sa Liliw at bumili ng matitibay na tsinelas, ito na ang sagot sa iyong problema. This online store […]

Read more
Badong Footwear

Badong Footwear: Liliw Laguna’s Famous Tsinelas Store

Ang Badong Footwear ay isa sa orihinal na pagawaan ng tsinelas sa Liliw na talaga namang lumikha na ng pangalan at tatak sa industriya ng tsinelas. Sila ay mahigit limampu’t limang taon na sa industriya at patuloy pa rin sa paggawa ng mga dekalidad na sapatos at tsinelas. Sa totoo lang, kahit taga-Liliw na ako […]

Read more

How To Order

Welcome to Liliw Tsinelas Online Store. We are a legitimate seller and distributor of slippers (tsinelas), shoes and sandals which are authentically made in Liliw, Laguna. Here are the step by step procedures on how to order from our online store: 1. Go to our Shop Page and you will see our product catalog.  You can […]

Read more
Close