September 2017 - Liliw Tsinelas Online Store

Month: September 2017

Palabok Queen of Liliw | Dito sa Laguna

Kilala ang bayan ng Liliw sa tatlong pangunahing produkto – tsinelas, lambanog at uraro. Ngunit may isa pang sikat na produkto ang maaaring dayuhin sa Liliw. Ito ay ang authentic “palabok.” Tunghayan sa video sa ibaba ang buong kwento ng tinaguriang Palabok Queen ng Liliw na si Nanay Lourdes Pleto. Kung nais mong kontakin si […]

Read more
Liliw as the Tsinelas Capital of Laguna

Short Video Clip: Liliw as the Tsinelas Capital of Laguna

Known as the Tsinelas Capital of Laguna, Liliw has enriched the fruits of culture being one of the reaping municipalities in Laguna. Not only the native people of the province are wrought with the best quality and aesthetics of its ‘Tsinelas’ but also people from different places outside. The strong ties of the materials utilized […]

Read more
Close